dimecres, 26 de març de 2008

Irracionalisme feng shui a la Conselleria d'Interior

Voldria manifestar el meu astorament davant les informacions que han aparegut a la premsa sobre el fet que la remodelació de la nova Conselleria d'Interior i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, s'ha fet sobre la base dels principis del feng shui. Em pensava que la Il·lustració havia deixat algun pòsit, encara que minso, en els esquemes mentals d'algun dels nostres dirigents. Malauradament sembla que no és així. Tot aquell que s'esforça a defensar l'ús de la raó i el pensament crític i a combatre l'irracionalisme teòric i pràctic ha de sentir tristesa i vergonya aliena (lipori) davant l'actuació d'un representant polític que expressa en públic les seves creences pseudocientífiques. Les accions polítiques dels nostres representants, en un estat laic, haurien de basar-se en una concepció científica del món, i estar d'acord amb els principis de la racionalitat científica i no en creences i pràctiques mítiques, supersticioses, religioses, esotèriques o irracionals. Vull ser optimista, i pensar que una coalició com ICV-EUiA sabrà triar aviat dirigents amb concepcions i pràctiques més d'acord amb l'esperit crític i la racionalitat.