dimarts, 17 d’abril de 2007

Fregall d'espart / Barreta de guix


Fregall d’espart

Drap de la pols, escombra, espolsadors,
plomall, raspall, fregall d’espart, camussa,
sabó de tall, baieta, lleixiu, sorra,
i sabó en pols, blauet, netol, galleda.

Cossi, cubell, i picamatalassos,
esponja, pala de plegar escombraries,
gibrell i cendra, salfumant, capçanes.

Surt el guerrer vers el camp de batalla.

Maria-Mercè Marçal, Cau de llunes, Ed. Proa, Barcelona 1977.

Barreta de guix

Guix, esborrador, estoig, bolígraf vermell,
llapis, goma i maquineta, bolígraf negre,
comunicats d’incidència, agenda, llistat d’alumnes,
quadern dúplex, llibre de text, diccionari ortogràfic.

Claus d’aula i seminari, exercicis corregits, fotocòpies,
paper en blanc DIN A4, llibretes, qüestionaris,
activitats d’aprenentatge, exercicis d’avaluació.

Surt el guerrer vers el camp de batalla.


Pere Delafont, Entranyables enemics de classe, plagi inèdit, 2007.